Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_07 [2018-11-12 08:57]
Daniel Viström
prog1_07 [2018-11-19 15:15] (current)
Daniel Viström
Line 29: Line 29:
 **Tips:** använd (int)(tal1/​tal2) och %. **Tips:** använd (int)(tal1/​tal2) och %.
  
-<​php>​ +14.\\ 
-/* +Läs in talen **x**, **y**, **z**Lägg ihop dem och skriv ut summan.  ​Om minst två av talen är lika räknas de dock inte.
-7.\\ +
-Gör en sida där du kan lägga ​in lagerfakta i en textfil samt beräkna lagersaldot.\\ +
-Ny lagerfakta skall kunna matas in i ett formulär (med tre textrutor) ​och sparas längst ner i textfilen. +
-När sidan laddas skall även lagersaldot skrivas ​ut med //två decimalers noggrannhet//​Lagersaldo = hur mycket allt i lagret är värt tillsammans.\\ \\ +
-Filen är uppbygd på följande sätt: +
-  * Den första raden är tom. +
-  * Den andra raden innehåller rubriker. +
-  * Alla följande rader innehåller lagerfakta och du vet inte hur många rader det finns i filen. +
-  * Det som skiljer fälten åt är ett mellanslag.\\+
  
-Ex på fillayout:​ +15.\\ 
-<​code>​ +Läs in talen **x**, **y**, **z**. Lägg ihop dem och skriv ut summan. Dock, om något ​av värdena är 13 så räknas inte det värdet till summan, och värdena efter räknas inte hellerT.ex. om **x** är 13 så räknas inte **y** eller **z** heller.
-Namn Antal Pris +
-SINTESI-Mata 4 19995 +
-KHS-Flite 4 12995 +
-CrossMax 12 3690 +
-CrossRacer 5 1450 +
-DT-Nipplar 2001 0.5 +
-</​code>​ +
- +
-Du kan lägga in ovanstående i en textfil som en start på filen. Innan du lägger in nytt i filen bör lagersaldot bli 184490.50 kr.\\ +
- +
-**Extrauppgift:​** Gör en kontroll ​av att man gjort en korrekt inmatning i alla fälten innan informationen sparas i textfilen.\\ +
-*+
-</​php>​+
  
 ===== Lite svårare problem ===== ===== Lite svårare problem =====
Line 96: Line 74:
 Skapa sedan tre arrayer med 10 slumptal var. Slumptalen ska vara positiva heltal mindre än talet du matade in. Alla tal i en och samma array ska vara olika. \\ Skapa sedan tre arrayer med 10 slumptal var. Slumptalen ska vara positiva heltal mindre än talet du matade in. Alla tal i en och samma array ska vara olika. \\
 Hitta alla varianter där ett tal från varje array adderas och blir lika med det inmatade talet. Hitta alla varianter där ett tal från varje array adderas och blir lika med det inmatade talet.
- 
-14.\\ 
-Läs in talen **x**, **y**, **z**. Lägg ihop dem och skriv ut summan. ​ Om minst två av talen är lika räknas de dock inte. 
- 
-15.\\ 
-Läs in talen **x**, **y**, **z**. Lägg ihop dem och skriv ut summan. Dock, om något av värdena är 13 så räknas inte det värdet till summan, och värdena efter räknas inte heller. T.ex. om **x** är 13 så räknas inte **y** eller **z** heller. 
  
 *16.\\ *16.\\