Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
server_info [2018-08-24 15:08]
Daniel Viström
server_info [2018-08-24 15:09] (current)
Daniel Viström
Line 22: Line 22:
    
 Notepad++ är den texteditor vi kommer att använda för att editera kod.\\ Notepad++ är den texteditor vi kommer att använda för att editera kod.\\
-  - Ladda ner & installera WinSCP https://​winscp.net/​download/​WinSCP-5.13.3-Setup.exe \\ WinSCP används för att smidigt föra över filer till servern via SFTP \\ A. Denna bild är till hjälp för att ställa in WinSCP: http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​winscp.jpg\\ B. WinSCP kräver några inställningar när programmet väl är igång. Se denna bild för en sammanfattning:​ http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​Editor%20in%20WinSCP.jpg+  - Ladda ner & installera WinSCP https://​winscp.net/eng/download.php \\ WinSCP används för att smidigt föra över filer till servern via SFTP \\ A. Denna bild är till hjälp för att ställa in WinSCP: http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​winscp.jpg\\ B. WinSCP kräver några inställningar när programmet väl är igång. Se denna bild för en sammanfattning:​ http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​Editor%20in%20WinSCP.jpg
  
 ===== Kolla så att ni kan: ===== ===== Kolla så att ni kan: =====